Usługi Geodezyjne - Geodeta Jacek Jankowski

Szczegóły oferty

Mapy do celów projektowych;
Wytyczenia budynków i budowli;
Obsługa sieci uzbrojenia terenu;
Usługi geodezyjne;
Podziały nieruchomości;
Ustalenie i wznowienie granic;
Pomiary pionowości, przemieszczeń i odkształceń;
Geodezyjna obsługa inwestycji;
Pomiary objętości mas ziemnych

Podstawowe informacje

Strona WWW
http://geodezja-jankowski.pl/
Kontakt telefoniczny
+48601196220
Numer Regon
00000367285768
Nazwa podmiotu
Usługi Geodezyjne - Geodeta Jacek Jankowski
Numer NIP
9161355807

Przedsiębiorstwo znajduje się

Kod pocztowy:
54-129
Powiat:
Wrocław
Ul.:
Bajana 39 / 1
Miasto:
Wrocław
Województwo / Region:
dolnośląskie

Mapa dojazdu do Usługi Geodezyjne - Geodeta Jacek Jankowski

Strona przedsiębiorstwa

Powiązane

Położone niedaleko

Podobna nazwa