Zamów kontenery na złom.

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane podczas różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem oraz transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]