Nie szukaj już więcej! Tutaj zamówisz żywność nieprzetworzoną.

Od szybkiego rozkwitu przemysłu żywieniowego, który zaczął się w XX wieku, wyroby jedzone przez nas każdego dnia zaczęto nagminnie wypełniać rozmaitymi substancjami przedłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednak wraz z rosnącym zainteresowaniem nabywców odnośnie tego, co konsumują i jak może to wpływać na ich samopoczucie, ostatnio coraz częściej poszukują oni wyrobów wykonanych z ekologicznej żywności.

Żywność ekologiczna – znikoma zawartość azotynów, azotanów i metali ciężkich

Aby jakiś produkt oferowany w Polsce mógł zwać się „eko”, musi sprostać kilku wytycznym. Żywność ekologiczna i przetwory z niej wykonane muszą uzyskać stosowne certyfikaty wydawane przez desygnowane do tego instytucje. Fundamentalnym jednakże cechą spożywczych produktów eko jest to, iż użyte do ich przyrządzenia warzywa oraz owoce hodowano z zachowaniem kluczowych reguł rolnictwa ekologicznego. To znaczy, iż rolnicy nie używali syntetycznych nawozów ani środków ochrony roślin mogących mieć szkodliwy oddziaływanie nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które też szkodzą otoczeniu. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody gruntowe czy powodują zasolenie gleby, a opryski pół syntetycznymi pestycydami nierzadko powodują np. obumieranie pożytecznych owadów. Z kolei w efekcie ekologicznej uprawy warzywa i owoce cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to oznacza, iż mniej tych szkodliwych substancji przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Co musi być umieszczone na opakowaniu przetworów ekologicznych

Przetwory eko podlegają ciągłej kontroli we wszystkich fazach produkcji, w tym także w trakcie magazynowania oraz transportu. Co kluczowe, jeśli przetwór spełnia wymogi, jego wytwórca nie licząc standardowych informacji między innymi o wartościach odżywczych, temperaturze składowania, masie netto, miejscu pochodzenia składników czy dacie trwałości, musi także koniecznie wskazać numer ID organu kontrolnego ten artykuł oraz umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym jest liść ułożony z gwiazdek. Wypatrując żywności eko powinno się więc czytać dokładnie etykiety wyrobów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie opublikowana jest informacja o uzyskanych certyfikatach.

Nasze dane kontaktowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]