Uzupełnij swoje wiadomości o aktualnym kursie funta.

Funt szterling, powszechnie określany także mianem „funt brytyjski”, to jedna z najsilniejszych walut na świecie. Mimo przynależności najpierw do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a później Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii pozostało poza strefą euro i utrzymało swoją historyczną walutę.

Funt brytyjski – mocny pieniądz, który przezwyciężył wiele przeciwności

W efekcie Brexitu, który był procedurą trwającą ponad 4 lata, cena funta w stosunku do dolara oraz euro wyraźnie zmalała. Miało to związek m.in. z oznajmieniem przez duże podmioty, w tym instytucje finansowe, rezygnacji z rynku brytyjskiego, co niosło za sobą zmniejszenie się ilości miejsc pracy, a w konsekwencji też spadkiem PKB. Odpracowywanie sporego spadku wartości funta szterlinga z 2016 r. odbywa się bardzo wolno i przy całkiem dużych skokach wartości waluty. Kolejną przeciwnością w tym procesie stała się bessa z 2020 r. spowodowana długim zamknięciem angielskiej gospodarki na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2. Trzeba jednak uwydatnić, iż funt brytyjski to niezmiernie mocny pieniądz, będący w obiegu w Europie już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku wyszedł obronną ręką z ogromnych spadków spowodowanych zarzuceniem powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. czy z głośnego spekulacyjnego ataku z 1992 r.

Czy Polaków wciąż interesuje aktualny kurs funta brytyjskiego?

Funt szterling pozostaje dla Polaków znaczącą walutą, w której wciąż chętnie lokują swój kapitał. Jest tak przede wszystkim dlatego, że pomimo Brexitu, gros Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii nie wróciła do kraju i wciąż wspomaga finansowo swoje rodziny w Polsce. Aktualny kurs funta szterlinga śledzi tym samym spora grupa osób. Szuka ona głównie przejrzystych informacji nie tylko o przeliczniku tej waluty na złotówki lub euro, ale często także analiz historycznych wybiegających nawet do pięciu lat wstecz. Takie analizy można znaleźć między innymi na stronie kantoru online, który odświeża kurs w odstępach co parę sekund. Dostęp do najświeższych danych umożliwia też sprawnym inwestorom zlecać sprzedaż waluty po najbardziej opłacalnym kursie.