Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. W tej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na zachowanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy czasem spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni kilka razy upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za zrealizowane usługi lub sprzedane produkty. Jeżeli to zdarza się coraz częściej, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na przytoczony powyżej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość krajowych właścicieli firm, lecz powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie oznaczanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga dokładnego śledzenia wpływu opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym pilnowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy stu i więcej fakturach monitoring przelewów wpływających na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]