Skieruj się w to miejsce jeśli chcesz wiedzieć jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 i 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, że taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty może być zwykłe niedopatrzenie albo chwilowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która posiada też innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]