Więcej w temacie cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego na tlumaczalnia.pl.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z całego świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze przygotowują multum poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż online bez trudu można znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest często obligatoryjne, przykładowo jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Język, termin realizacji, poziom skomplikowania przekładu – to kształtuje finalną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie dokumentu wpływ mają wypunktowane niżej elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (francuski, hiszpański) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie na pewno tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje tekst. Translacja prac naukowych, umów handlowych czy dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować portfel na wyższy koszt.

Czym różni się tłumaczenie poświadczone od przekładu zwykłego?

Wypada zaznaczyć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia czy świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]