Uzyskaj poradę doradcy zawodowego Kraków.

Rynek pracy w XXI w. jest nadzwyczaj konkurencyjny i wymaga ciągłego dostosowywania się do jego aktualnych wymagań. Stąd tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, ale także efektywna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wspomóc się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Doradca zawodowy – pomoc dla menedżerów oraz właścicieli przedsiębiorstw

Zawodowy coach kariery pomaga rozszerzyć zakres umiejętności jednostki, przygotowuje ją na przyszłe wyzwania zawodowe i zachodzące zmiany. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale też kreuje nowe perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na postanowieniach oraz aspiracjach klienta, stąd sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na realizację ustalonych zadań. Kto często postanawia skorzystać z usług coacha biznesu? Są to zwłaszcza dyrektorzy oraz właściciele firm, którzy chcą rozwijać własne kompetencje w sektorze zarządzania i planowania pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – wstępne spotkanie i poznanie ambicji klienta

Fundamentem owocnej w pozytywne skutki współpracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. W związku z tym inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym wyznaczeniu aspiracji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najboleśniejszych porażek oraz największych sukcesów zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą strategią rozwoju będzie coaching czy może doradztwo oraz wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można połączyć się przez telefon bądź internet. Po przeprowadzeniu określonej ilości spotkań coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wymienia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte, jak również czy niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]