W tym miejscu sprawdzisz, komu zlecić ochronę Kraków.

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Jedną z nich jest skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również pracującym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]