Nie każdy śmieć może znaleźć się w zwyczajnym pojemniku na odpady. Przyczyny tych regulacji są różne – niekiedy odpady są po prostu za duże, czasem jest to sprzeczne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Jak poradzić sobie z tymi problematycznymi śmieciami? Należy odwieźć je do pobliskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. We wszystkich gminach musi funkcjonować co najmniej jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach możemy czasem wybrać jeden z kilku punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób, które dysponują znaczną ilością wolnego czasu oraz własnym autem. Reszta słusznie uczyni, postanawiając o wynajmie kontenera na śmieci.

Renowacje oraz sprzątanie strychów – kiedy zamówić kontener na odpady?

W czasie wszelkiego rodzaju prac wytwarzane są nietypowe odpady. Przeważnie są to przebudowa domu oraz – chodzi głównie o znaczne wolumeny gruzu, jak również pudeł po artykułach budowlanych. Dzierżawa kontenera będzie też idealnym rozwiązaniem, jeżeli chcemy sprzątać strych – wówczas pomieścimy w nim wszystkie niepotrzebne od dawna stare meble, zepsute urządzenia i sprzęty. Sprzątanie strychów czy roboty budowlane staną się znacznie mniej uciążliwe, jeżeli z okna mieszkania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przetransportować odpady bez konieczności częstego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Jak wygląda usługa sprzątania strychów i piwnic oraz wywozu śmieci?

Sprzątanie strychów, ale również wywóz rozmaitych odpadów, to usługi oferowane m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach dostarcza się klientowi kontener o ustalonej objętości, który ten w okresie wskazanym w umowie wypełnia odpadami budowlanymi bądź zniszczonymi sprzętami. Pojemnik jest w następnej kolejności odbierany z miejsca prac, a jego zawartość przekazywana jest do punktu, w którym będzie przetworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.